Her bir psikolog, isim, adres, doğum tarihi, BSN, GP adı, reçeteli ilaç, referans mektubu, değerlendirme sonuçları ve oturum kayıtları gibi bilgileri içeren danışan dosyalarını bir süre saklamakla yükümlüdür. Müşterilerimizin gizliliği bizim için çok önemlidir. Gizliliğinizi korumak için dikkatle denetlenen protokoller ve IT tedbirleri kullanıyoruz. PEP International’daki psikologların tümü, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine ve Hollanda Tıbbi Tedavi Anlaşması Yasasına harfiyen uymakla yükümlüdür. Bu önlemleri takiben;

Özel verileriniz yalnızca aşağıda belirtilen amaçlar için kullanılacaktır:

– Tedavi için gerekli olan minimum miktarda veriyi işleyeceğiz.

– PEP bu verileri(veya verilerin bir kısmını) işlemek ve gerekli olduğunda tedavinin devamı için üçüncü şahıslar ile paylaşmak için sizin onayınızı isteyecektir.

– PEP International’daki tüm psikologlar, gizliliğinizin korunmasından kişisel olarak sorumludur.

PEP International’daki tüm psikologlar, gizliliğinizin korunmasından kişisel olarak sorumludur. Özel verilerinizin işlenmesi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa privacy@pep-international.nl adresine e-posta yolu ile ulaşabilir, tüm sorularınızı sorabilirsiniz.

 

PEP International hangi durumlarda özel verileri işler?

– Kayıtların tescili

– Psikoterapötik tedaviler ve değerlendirmeler

– Rutin sonuç izleme (RSİ, tedavinin etkisini ölçme amaçlı değerlendirmeler)

– Gerekirse diğer sağlık profesyonelleri ile iletişim kurmak

– Sigorta için tedavi masraflarının beyanı

 

Rutin Sonuç İzleme (RSİ)

PEP International, tedavinin etkinliği ölçmek için bir RSİ sistemi kullanır. Ölçümler tedavinin başlangıcında, tedavi süresince belirli aralıkla ve tedavi sonunda uygulanacaktır. Ayrıca bu ölçümler tedavi sürecinin danışan ile birlikte gözden geçirilmesine temel oluşturacaktır. Verileriniz (isim, e-posta adresi ve değerlendirme sonuçları), Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Yönetmeliğine tabi BergOp ve Questmanager tarafından IT sistemlerinde saklanacaktır. Bunun yanı sıra, Hollanda’da terapi etkinliğini denetlemekten sorumlu kurum olan Stitching Benchmark GGZ (SBG) ile terapi etkinliği üzerine anonim veri paylaşımı Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) anlaşmasını takiben yapılmaktadır.

 

Üçüncü şahıslar ile veri paylaşımı

PEP International bünyesinde görev yapan tüm psikologlar yasa gereği özel verilerinizi üçüncü şahıslardan korumak ile yükümlüdür. Tedavi sürecinin kaçınılmaz bir parçası olan kişiler haricinde kimseye, danışanın PEP International ile ilişkisi üzerine pozitif veya negatif bilgilendirme yapılmayacaktır. Belirli durumlarda bu durumun istisnaları vardır. Öncelikle, pratisyen hekiminiz (GP) tedaviniz hakkında bilgilendirilecektir. Pratisyen hekiminize (GP) vereceğimiz bilginin detayı, izlenmesi gerekli prosedürce belirlenecektir.

Bunun yanı sıra, belirli durumlarda başka bir sağlık uzmanının sürece dahil olması gerekebilir. Örneğin, tedavi sürecine farmakoterapi eklenmesi ikinci bir sağlık personelinin değerlendirmesini gerektirebilir. Bu gibi durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmadan önce sizden özel bir onay istenecektir.

Son olarak, psikoloğunuz, kendinize ve/veya çevrenize tehlike oluşturacağınızı düşündüğü durumlarda yetkilileri bildirmek ve kişisel bilgilerinizi yetkiler ile paylaşmak üzere yasalarca yükümlüdür. Ancak, bu durum son derece nadir görülmektedir ve bu adım ancak ayrıntılı bir şekilde değerlendirildikten sonra atılacaktır.

 

Reşit Olmayan Danışanlar

Hollanda ve Avrupa yasalarına göre, 16 yaşından küçük danışanların kişisel verilerini işlemek için bir ebeveyn veya bakıcının iznine ihtiyaç vardır. 12 yaşından küçük danışanların ebeveynleri ve bakıcıları her zaman çocuklarının verilerine erişme hakkına sahiptir. 12-16 yaş arası danışanların verilerine de ebeveynlerin ve  bakıcıların erişimi mümkündür. Ancak 16 yaşından büyük danışanlar için, kişisel veriler yalnızca danışanın onayı ile başkaları ile paylaşılabilir. Bir ebeveyn veya bakıcının bu verilere erişimi de ancak danışanın onayı alındıktan sonra mümkündür.

 

Verilerin muhafaza süresi

PEP International, kişisel verileri yalnızca yasalarca belirlenen ve gerekli görülen zaman zarfında muhafaza edecektir.

 

Muhafaza Edilen Veriler ile Alakalı Haklar

Öncelikle, siz ve psikoloğunuz haricinde kimsenin kişisel verilere erişim hakkı yoktur.

Üçüncü bir şahsa, bu verilere erişim hakkı vermeniz durumunda bu izni istediğiniz zaman iptal etme hakkına da sahip olursunuz. Talebiniz doğrultusunda, kendi kişisel verilerinize erişim hakkınız vardır. Fakat, bu durumun bazı sınırlamaları olabilir. Özel verilerinizi içeren dosyalar PEP International’a aittir, ancak talebiniz doğrultusunda dosyalarınızın tamamını veya bir kısmını yazılı veya dijital (PDF) olarak sizinle paylaşacağız. Bu işlem danışan için ekstra maliyetlere yol açabilmektedir.

 

Verilerin değiştirilmesi ve kaldırılması

Saklanan verilerin (veya bir kısmının) eski, yanlış veya eksik olması durumunda, psikoloğunuzdan bu verilerin yeniden düzenlenmesini isteyebilirsiniz. Gizlilik yasaları bu sürecin yazılı olarak yapılmasını talep eder ve talebinizin iki ay içerisinde yerine getirilmesi gerekir. Psikoloğunuz herhangi bir bilgiyi değiştirmek veya düzenlemek istemiyorsa, nedenini belirtmek ile yükümlüdür. Ayrıca, verilerinizin (tümünün veya bir kısmının) arşivimizden çıkarılması hakkına sahipsiniz, bu durumda dosyanızdaki bilgiler kaldırma isteğiniz ile değiştirilecektir.

 

Sağlık sigortanız için teşhis bilgileri

Psikologlar, fatura kesebilmek için, tedavi gerekliliğine yol açan teşhisi ve kısa bir açıklamayı sağlık sigortanız ile paylaşmak durumundadır. Bununla birlikte, danışanların, gerekli gizlilik formunu (psikoloğunuz tarafından sağlanacak) imzalayarak bu seçeneği reddetme imkanı vardır.